Ilka Service Oy

Käytönjohtajuudet

Teemme 20 vuoden kokemuksella sähkölaitteistojen käytönjohtajuuksia.

Sähkölaitteiston haltijan on nimettävä laitteistolle käytönjohtaja seuraavissa tapauksissa:

Sähkölaitteistoon kuuluu yli 1000 V nimellisjännitteisiä osia, esim. suurjännitteinen muuntamo. Tällä ei tarkoiteta pienjännitteisestä sähköverkosta (≤ 1000 V) syötettyjä laitteita, joissa itsessään on suurjännite

tai

Sähkölaitteiston liittymisteho on yli 1600 kVA. Tällä tarkoitetaan kiinteistön tai yhtenäisen kiinteistöryhmän haltijan sähköliittymien liittymistehojen summaa.

Käytönjohtajan on oltava luonnollinen henkilö, jolla on siihen riittävä sähköpätevyys.