Ilka Service Oy

Kuntotutkimukset

Pätevöityneenä kuntotutkijana teemme kuntotutkimuksia erityyppisiin kohteisiin.

Kuntotutkijan tehtävänä on selvittää, kuinka rakennuksen sähköjärjestelmä vastaa tämän päivän vaatimuksia turvallisuuden sekä toiminnan kannalta. Tutkimuksessa käytetään silmämääräisen arvioinnin lisäksi mittauksia ja testauksia. Tavoitteena on selvittää mahdollisimman luotettavasti tutkittavan laitteen tai järjestelmän nykykunto ja toiminto.

Pätevällä sähkölaitteiden kuntotutkijalla on SETI Oy:n myöntämä pätevyystodistus.

Tällaisella kuntotutkijalla on pätevyys suorittaa kiinteistöjen sähkölaitteiden kuntotutkimuksia, laatia niiden pohjalta kiinteistön kuntoarvio sekä mahdollinen korjaus- ja uusimisohjelma.

Kuntotutkimuksen pitää olla tekijästä riippumaton ja sen pitää perustua tosiasioihin – ei olettamuksiin.

Kuntotutkimuksessa otetaan näytteitä ja tehdään mittauksia, joiden avulla saadaan tiedot sähköjärjestelmien ja sähkölaitteiden tilasta: energiankulutuksesta, turvallisuustasosta, toimivuudesta, käytettävyydestä jne. Kuntotutkimus palvelee korjaus- ja perusparannussuunnittelua sekä toteutusta.

Kuntotutkimuksen yhteydessä tehdään ehdotus toimenpiteistä, joilla järjestelmän haluttu tavoitetaso voidaan saavuttaa sekä laaditaan kustannusarvio korjauksista. Kuntotutkijan teettäjä lopulta päättää, mihin toimenpiteisiin ryhdytään.

Sähköjärjestelmien kuntotutkimukseen voidaan yhdistää myös muita selvityksiä, esimerkiksi määräaikaistarkastus.