Ilka Service Oy

Määräaikaistarkastukset

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valtuutettuna tarkastajana teemme määräaikaistarkastuksia.

Määräaikaistarkastuksia saa tehdä vain Tukesin valtuuttamat tarkastajat tai tarkastuslaitokset.

Sähkölaitteiston määräaikaistarkastus on lakisääteinen velvoite. Tarkastuksen tilaaminen kuuluu laitteiston haltijalle. Tarkastuksen laiminlyönti voi vaikuttaa vakuutusturvaan. Vakuutusyhtiöt edellyttävätkin asiakkaitaan huolehtimaan lakisääteisistä määräaikaistarkastuksista.

Säännölliset tarkastukset ovat osa kiinteistön kunnossapitoa. Määräajoin tehtävä tarkastus varmistaa osaltaan asennusten turvallisuuden ja osoittaa mahdolliset puutteet ennen kuin ne aiheuttavat vahinkoja, kuten sähköiskuja tai tulipaloja.

Määräaikaistarkastus suoritetaan laitteiston luokituksesta riippuen 5-10 vuoden välein.

Tarkastusvälit määräytyvät sähkölaitteistoluokan mukaan:

Laitteistoluokka Laitteisto Tarkastusväli
Luokka 3 Verkkoyhtiöiden sähköverkot 5 vuotta
Luokka 2 Yli 1000V osia sisältävät laitteistot, liittymisteholtaan yli 1600kVA:n pienjännitelaitteistot 10 vuotta
Luokka 1 Pääsulakkeiltaan yli 35A:n sähkölaitteistot (liike-, julkiset ja teollisuusrakennukset, maatalousrakennukset, yleisten paikkojen asennukset) 10 vuotta